T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta Hakları Birimi


Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Hasta Hakları Birimi, hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacı ile kurulmuştur.

Hasta Hakları Birimi, hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla sağlık tesislerinden gelecek şikayetleri alan, değerlendiren ve bir üst birime gönderen, yerel uygulamalardan ve eğitimlerden sorumlu olan birimdir.

Hasta Hakları Birimi, poliklinik binası zemin katta, hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir

HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

İNTERNETTEN;     

           hastahaklari.saglik.gov.tr

            www.bimer.gov.tr 

           basvuru.tccb.gov.tr

ALO 184 SABİM,


HASTANEMİZDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMİNEBAŞVURABİLİRSİNİZ.


Hasta Hakları ve Sorumlulukları Hakkında Bilgi Almak İçin