T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz 03.09.2016 tarihinde JCI tarafından akredite olmuştur.JCI BELGESİ ORGİNAL.JPG
-TÜRKİYE’NİN SAĞLIKTA AKREDİTASYON BELGESİNE SAHİP TEK KAMU HASTANESİ

-TÜRKİYE’NİN SAĞLIKTA AKREDİTASYON BELGESİNE SAHİP İLK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİHASTANEMİZ 03.09.2016 TARİHİNDE JCI TARAFINDAN AKREDİTE OLMUŞTUR