T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi


SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet birimimiz, başhekimliğe bağlı olarak poliklinik katında bulunmaktadır ve iki sosyal çalışmacıyla Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi doğrultusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet vermektedir.

Çalışanlarımızın ve hastanemizde ayakta ya da yatarak tedavi gören hastalarımızın, özellikle dezavantajlı grupların (Kimsesiz, engelli, yoksul, yaşlı, aile içi şiddet mağduru, kronik, ruh sağlığı bozulmuş, alkol ve madde bağımlısı, il dışından gelen, ihmal ve istismara uğramış, sosyal dışlanmaya maruz kalmış hastalar vb.) tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanmasını amaçlamaktadır.

Birimimiz sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması hedeflenerek sosyal hizmet uygulamalarını yürütmektedir.

HASTANEMİZ  SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

  • Kimsesiz, terk edilmiş ve bakıma muhtaç hastaların koruma altına alınmasının ve kurum yerleştirilmesinin sağlanması.
  • İl dışından gelen hasta ve/veya yakınlarının geçici barınma ihtiyacının giderilmesi konusunda yardımda bulunulması.
  • Engelli haklarının anlatılması ve tedaviden etkin bir şekilde yararlanması konusunda yardımcı olunması.
  • Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlarla bağlantı kurulması ve yardım sağlanması konusunda aracılık edilmesi.
  • Hastaların sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına göre taburculuk sonrasında nakli konusunda destek olunması.
  • Mülteci, sığınmacı, geçici korunma altındaki ve insan ticareti mağduru hastalarla psiko-sosyal çalışmalarının gerçekleştirilerek durumlarına uygun sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesi.
  • İhtiyacı olan hastaların tedaviye uyum sürecinde destek amacı ile psiko-sosyal çalışma gerçekleştirilmesi.
  • Şiddet, ihmal ve istismar mağduru hastalar için ilgili kurumlarla bağlantı kurulması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması.
  • Hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik inceleme sonuçları doğrultusunda ilgili kurum dışı hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirilmesi.