T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Başvuru Ücreti


İlk başvuru, önemli değişiklik ve değişiklik başvuruları için, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun belirlediği başvuru ücretinin hastanemizin banka hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ve bir fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Hesap Adı: İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi
Banka: Halk Bankası Yeşilköy Şubesi
IBAN: TR19 0001 2009 8900 0005 1000 37
Açıklama: Etik Kurul Değerlendirme Ücreti

!!! Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücreti yatırılmasına gerek yoktur. Ancak, söz konusu araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (dekan, dekan yardımcısı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, anabilim dalı başkanı veya eğitim sorumlusu) tarafından verilen belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

2019 YILI FİYAT TARİFESİ

 

 

Klinik Araştırma – İlk Başvuru

Ücret

Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

3.917,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.965,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.965,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

3.917,00

 

 

Klinik Araştırma – Önemli Değişiklik

 

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.333,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

888,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

888,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.333,00

 

 

Klinik Araştırma – Değişiklik

 

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

78,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

78,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

78,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

78,00

 

 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırması – İlk Başvuru

 

CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

3.917,00

In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Performans Değerlendirme Çalışması İlk Bildirimi
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

3. 917,00

CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

1.965,00

In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Doğrulama Çalışması İlk Bildirimi
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

1.965,00

Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

1.965,00

 

 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırması – Önemli Değişiklik

 

CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

1.333,00

CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

888,00

 

 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırması – Değişiklik

 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu
(CE işareti Taşıyan ve Taşımayan Çalışmalarda)

78,00