T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hastanemizde 13.11.2018 tarihinden itibaren Tilt testi yapılmaya başlanmıştır.


Tilt Testi

            Halk arasında bayılma, baygınlık ve kendinden geçme durumu; tıp dilinde senkop olarak adlandırılır. Senkop (bayılma), bilincin ve duruşun geçici süre ile kaybolmasıdır. Senkop, kan basıncının çok düşük olması ve kalbin yeterli düzeyde oksijeni beyne ulaştıramaması durumunlarında beyne giden kan akımının geçici olarak yetersiz kalmasından kaynaklanır. Bayılmanın altında kimi zaman çok ciddi nedenler yokken, kimi zaman önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

        Senkop tanısında hekim tarafından yapılan kalp atım hızı ve ritminin değerlendirilmesi, ayakta ve yatarken kan basıncı ölçümü gibi ayrıntılı bir sorgulama ve fizik muayene, çoğu kez yeterlidir. Bazı kişilerde ise kalp kökenli bayılma nedenlerini aydınlatabilmek için elektrokardiyogram, ekokardiyografi, egzersiz stres testi, holter monitörizasyonu, koroner anjiyografi, elektrofizyolojik inceleme gibi ileri tanı yöntemlerinin devreye sokulması gerekebilir. Bayılma yaşayan kişinin EKG ve diğer kalp tetkikleri normal ise Tilt testi uygulanarak bayılmanın nedeni saptanabilir.

            Tilt testi, kan damarlarında genişleme sonucu kan basıncında ani düşme olması ve buna bağlı gelişen senkopları ayırt etmek ve tanı koymak için uygulanan bir testtir.

Tilt testi nasıl yapılır?

            Tilt testinde bayılma yaşayan kişi, eğitimli hemşiremiz tarafından, hidrolik olarak baş kısmı kaldırılabilen bir masaya (Tilt Masasına) yatırılr, kol damarlarından birinden damar yolu açılır. Hastanın kalp hızı basıncı vücuda yapıştırılmış elektrodlar ve kan basıncı otomatik kan basıncı ölçen cihazlarla devamlı olarak ölçülür. Odanın ışıkları azaltılır ve hastaya rahat olması söylenir.

           Emniyet kayışları ile hastanın güvenliği sağlandıktan sonra yatar pozisyonda kan basıncı ve kalp hızı ölçülür. Sonrasında masanın baş kısmı 60-70 dereceye kadar kaldırılarak kan basıncı ve kalp hızı ölçümleri 20-35 dakika arasında değişen süreler boyunca periyodik olarak tekrarlanır. Tilt testi esnasında kişi genellikle kalp hızı ve/veya kan basınçlarının ani düşmesi sonucu bayılırken, masanın yeniden yatar pozisyona alınması ile beraber kan basıncı, kalp hızı ve bilinç hızla normale döner. Tilt testi yaklaşık 45 dakikada tamamlanır, hazırlık ve dinlenme aşamaları da göz önünde bulundurulduğunda 1 saat sürebilir. Testten sonra hasta evine gidebilmektedir.

            Hastanemizde 13.11.2018 tarihinden itibaren Tilt testi yapılmaya başlanmıştır.


tilt.JPG