T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

03/09/2019

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi


SKS Kalite Yönetimi

Hastanemizin açılışından bu yana hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak adına sağlık sektöründen artan beklentileri karşılamak ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için kurum içinde bir sistem oluşturulmuştur. Verimlilik ve Kalite Yönetimi bu sistem içinde hep en iyiyi hedeflemiş, çalışmalarında hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak süreci yönetmiştir.

Kalite yönetim sistemimiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ile Uluslararası Sağlıkta Akreditasyon Standartları doğrultusunda oluşturulmuş olup,  hasta ve çalışan güvenliğini hastane süreçlerinin tüm aşamalarında ortaya koymayı amaçlamıştır. Hasta ve hasta yakınlarımıza, ziyaretçilerimize ve çalışanlarımıza güvenli bir hastane ortamı sağlamak için kesintisiz olarak risklere karşı sistem içerisindeki tüm süreçleri izlemekteyiz. Hasta güvenliğinin sağlanması için tıbbi hata olasılığının azaltılmasında ve hataların tekrarının önlenmesinde politikamız çalışanlarımız tarafından desteklenmektedir.

Kalite politikamız T.C. Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda;

Çağdaş, uluslararası standartlarla desteklenen ve toplam kalite bilinciyle oluşturulmuş işletim ve yönetim sistemini kurmak,

Hasta odaklı ve tıbbi etiğe uygun hizmet anlayışından ayrılmadan, her zaman daha iyisi olabileceğimiz inancıyla kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek,

Organizasyon yapımızı ve kapasitemizi, sürekli değişen ve gelişen sağlık gereksinimlerine göre düzenlemek,

Güvenilir, çağdaş, ekonomik, verimli, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

Hasta ve çalışan memnuniyetini göz önüne almak,

Hastalar ve çalışanlar için tercih edilebilir şartları oluşturmaktır. 


Kalite yönetim birimi;
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
Özdeğerlendirmeleri yönetmelidir.
Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmelidir.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır. 

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

Dr. Kemal Oktay (Başhekim Yardımcısı)

Melek Yurdusay (Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörü)

Kadriye Köse (Kalite Yönetim Sorumlusu)

Rabia Adalan (Verimlilik Yönetim Sorumlusu)

Merve Özdemir (Kalite Yönetim Görevlisi)

Tefide Kartal (Kalite Yönetim Görevlisi)Öz Değerlendirme Planı

  1. Dönem
  2. Dönem

Kurul, Konsey, Komiteler

Kurul konsey komite el kitabı

Eğitim Planı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik