T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çocuk KVC Yoğun Bakım Ünitesi


           Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Pediatri KVC Yoğun Bakım Ünitesi'nde multidisiplinler yaklaşımıyla kritik çocuk hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek verilir.

           Çocuklar metabolizmasıyla, fizyolojisiyle, psikolojisiyle yetişkinlerden çok farklıdır. Çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklar ve tedavileri farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş grubundaki kritik hasta çocuklar çocuk yoğun bakımlarda tedavi edilmektedir. 

           Çocuk yoğun bakımlarda suni solunum cihazları, monitörler ve diyaliz cihazlarıyla kritik çocuk hastaların tedavisi ve izlemi yapılmaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan çocuk hastalara tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

           Tüm kritik çocuk hastaların kabul edildiği ünitemizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.