Çocuk KVC Yoğun Bakım Ünitesi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PEDİATRİ YOĞUN BAKIM

       Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Pediatri KVC Yoğun Bakım Ünitesi'nde multidisiplinler yaklaşımla kritik çocuk hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek verilmektedir. Pediatri Kvc Yoğun Bakım Ünitemiz 3. düzey 29 yatak olarak hizmet vermektedir. Bu yoğun bakım ünitelerimizde 24 yatak tek kişilik oda şeklinde dizayn edilmiştir.

       Çocuklar metabolizmasıyla, fizyolojisiyle, psikolojisiyle yetişkinlerden çok farklıdır. Çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklar ve tedavileri farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş grubundaki kritik hasta çocuklar çocuk yoğun bakımlarda tedavi edilmektedir.Çocuk yoğun bakımlarda suni solunum cihazları, monitörler ve diyaliz cihazlarıyla kritik çocuk hastaların tedavisi ve izlemi yapılmaktadır.Yoğun bakım ünitesinde yatan çocuk hastalara tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

       Tüm kritik çocuk hastaların kabul edildiği ünitemizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.


  • pediatri 3.jpg
  • pediatri yb 2.jpg
  • pediatri yb.jpg