Araştırma

Deneysel Araştırma - İDEA

İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA)

idea.saglik.gov.tr


Türkiye’de ilk defa kurumumuz bünyesinde büyük deney hayvanlarının kullanımına olanak sağlayan,  GLP (Good Labrotory Practice) standartlarında alt yapıya sahip olan  İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) hastanemize eklenmiş olan alt yapı ile; merkezimizde uygulanacak prosedürlerde ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek  Uluslar arası GLP  standartlarında projelere ev sahipliği yapması planlanmıştır.

Alt yapısıyla deneysel amaçlı olarak kullanılan domuz, minipig, koyun ve keçi gibi büyük hayvanlarının yanında deneysel amaçlı kullanılan diğer (zebra balığı, axolotl,  fare, rat, guinea pig ve tavşan) laboratuar hayvanlarının da araştırmalarda kullanımına olanak sağlayabilmektedir.

Ülkesel ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göze alan, multidisipliner araştırma faaliyetlerinin yürütülebildiği, nitelikli araştırmacılara birlikte çalışma ortamı oluşturarak kritik kütlenin bir araya getirildiği, araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde yayılımının sağlanabildiği proje alt yapısına sahiptir.

Projede, yönetim modeli şeffaf, bütün araştırmacıların kullanımına açık, nitelikli araştırma altyapısı sağlamak, daha fazla sayıda nitelikli eleman çekebilmek, yurt dışına beyin göçünü engellemek, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının verdiği proje desteklerinden ve uluslar arası fonlardan daha fazla yararlanabilmesini sağlamak, ülkemizdeki araştırmacı insan kaynağını nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek, sanayi işbirliğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

24 Eylül 2018