Üroloji Polikliniği
31 Aralık 2019

     
Üroloji polikliniği.jpg 
Erkek hastaların idrar yolları ve üreme sorunları ile bayan hastaların da sadece idrar yolları (böbrek- mesane) hastalıkları ile ilgili tetkik ve tedavilerini yapan bir tıp branşıdır.

Kliniğimiz çocuk hastaları da kabul etmektedir ve Cerrahi olarak sadece konsültan hizmeti vermektedir.

Kliniğimizde hastalıların teşhisine yönelik her türlü kan,ulturason,mr tomografi gibi tetkikler yapılabilmektedir.Kliniğimiz konsültan olarak hizmet verdiği için cerrahi müdahale gerektiren hastalar gerektiğinde başka kurumlara yönlendirilmektedir