Klinik Araştırma - İKUA

İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUA)

ikua.saglik.gov.tr


Gönüllü güvenliği, bilimsel geçerlilik ve veri doğruluğunu ön planda tutarak, klinik araştırmalar ve epidemiyolojik çalışmaların standart ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamak, böylece ülkemiz ve hastanemiz sağlık hizmetlerinde yeniliği ve gelişimi teşvik etmeyi görev bilmektedir.

Klinik araştırmaların yürütülmesi süreçlerinde uluslararası standartlarda sağladığı hizmetlerle, bilimsel ve ekonomik katma değer yaratarak yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi ve bu tedavilere erken erişim imkânı sunan öncü klinik araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir.

Amaçlarımız arasında;

- Sağlık Bakanlığının tek Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi olarak iç ve dış paydaşlardan gelebilecek tüm Faz 1 klinik araştırmaları yürütmek,

- Klinik Araştırma Koordinasyon Merkezi fonksiyonuyla hastanemizde yürütülecek tüm klinik araştırma süreçlerine aktif destek ve koordinasyon hizmeti vermek,

- Kapasite geliştirme programlarıyla araştırmacılara eğitim desteği sunmak ve deneyim kazanmalarını sağlamak,

- Staj programlarıyla geleceğin klinik araştırmacılarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

- Ulusal mevzuatın ve uluslararası standartların geliştirilmesine katkıda bulunmak bulunmaktadır.