Erişkin Kardiyoloji
09 Ekim 2020


Başhekim Mehmet hoca-arif hoca anjio kapak.jpg 

Hastanemiz Kardiyoloji ünitesi toplam 121 yatak kapasitesi ve ayda ortalama on bin hastaya ulaşan poliklinik sayısına sahiptir.

Kliniğimizde iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu(3D) transtorasik,

transözefageal(TEE) ve stres ekokardîyografi, efor testi, ritim holtermonitorîzasyonu, eventrecorder, 24 saatlik ambulatuvar tansiyon takibi, kardîyak MR, BT anjiyografi ve nükleer kardiyolojik tetkikler (SPECT, MUGA gibi) sayesinde kalp ve damar hastalıklarının doğru ve erken tanısını sağla­yabilecek her türlü incelemeler yapılabilmekte dir.

 

Kliniğimizde uygulanan tanısal işlemler

*Transtorasik Ekokardiyografi

*Transözefageal ekokardiyografi (TEE)

*Epikardiyal ekokardiyografi

*Üç boyutlu ekokardiyografi

*Kalp Kateterizasyonu ve anjiografi

*Elektrokardiyografi

*Holter EKG Monitorizasyonu

*Event Recorder (Olay Kaydedici)

*Efor (Egzersiz Stres ) Testi

*Aritmiler İçin İlaç Provakasyon Testleri

Kliniğimizde uygulanan tedavi amaçlı girişimler

*Kalp kateterizasyonu ve anjiografi, koroner stent.

*Yapısal kalp hastalıklarının (Kalp kapak darlıkları, kalp delikleri) kapalı şekilde (ameliyatsız) onarımı.

*Kalp dışı damarların (Bacak, kol, boyun vs.) balon ve stentlenmesi.

*Aort hastalıklarının kapalı tamiri ( EVAR-TEVAR)

*Aritmiler İçin Tanısal ve Tedavisel Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon

*Kalıcı Kalp Pilleri (Pacemaker) ve Şok Veren Cihazlar (ICD = Implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör)

 

  • IMG_8823.JPG
  • eps yetişkin 2.jpg
  • eps yetişkin.jpg
  • Anjio Yeni Bina.jpg
  • Anjio A Blok.jpg
  • çocuk eps.jpg