Çocuk Gelişimi Polikliniği
16 Aralık 2019

Gebelik süresince öncelikle anne adayının bebekle sağlıklı iletişim ve bağ kurmasına, aile üyelerinin bebekli yaşama uyum sağlamasına, varsa kardeşlerin bebeğin doğumuna hazırlanmasında uygun tutumların oluşturulmasında rehberlik eder.Gelişimsel değerlendirme sonucuna göre riskli bebek/çocuk ve sağlam çocuk kapsamında izlenen çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel, davranışsal, eğitsel hedefler oluşturur. “Gelişim Geriliği” saptanmış çocuklara gelişim becerileri, uyku, yeme davranışı, ev ortamı ve iletişim becerilerini içeren ayrıntılı bir “erken müdahale programı” hazırlar, programı yürütür ya da yürütülme aşamalarını kontrol eder. Erken müdahale programı çocuğun gerektiğinde özel eğitim kurumuna başlatılma rehberliğini de içerir.