Erişkin Kalp Damar Cerrahisi
09 Ekim 2020Erişkin Kalp cerrahisnde 24 saat tüm vakaların acil ve elektif şartalarda hizmet verilmektedir;

                

-Koroner arter bypass operasyonları,

-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri)

-Kalp içi kitlelerin çıkartılması (miksoma vb.)

-Minimal invazif kalp operasyonları (aort anevrizması ve diseksiyonları),

-Periferi karter hastalıklarında cerahi tedavi

-Karotis arter cerrahisi,

-Baş boyun ve üst ekstreite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik hastalıklarda cerrahi girişimler,

-Venöz Hastalıkların cerrahi tedavisi  (varis tedavisi,ablasyon işlemi)

-İnvazif rdaolojik girişimle rve kombine operasyonlar (sklere terapi)  
  • IMG_6946.JPG
  • IMG_6955.JPG
  • IMG_6935.JPG
  • b blok.jpg
  • Yeni Bnina Ameliyathane Odası.JPG
  • IMG_6962.JPG
  • a blok ameliyathane dr.jpg