T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta ve Ailesi Eğitim Hemşireliği


HASTA VE AİLESİ EĞİTİM HEMŞİRESİ

Amacı: Hastanemizin misyon, vizyon ve prosedürleri doğrultusunda    kalp hastalığı olan çocuk ve yetişkin hastaların /ailelerinin  eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, bütüncül ve sürekli bakımın sağlamak, bireyin öz-bakım gücünün yükseltilmesinde, hastaların hastanede yatış süresinin kısaltılmasında, ilgili kliniklere tekrar yatışların azaltılmasında, hasta memnuniyetin arttırılmasında ve kardiyak rehabilitasyonun sağlanmasında aktif rol almaktır.

Eğitim öncesinde eğitime engel durumları tespit eder.Dil problemi olan hastalarda tercüman desteği alır,işitme engeli olan  hastalarda ise işaret dili kullanarak eğitimleri gerçekleştirir.

Hasta ve ailesi eğitim hemşiresi çocuk hastalarda ameliyat, anjio/ eps(elektrofizyolojik çalışma) öncesi ,yetişkin hastalarda ameliyat öncesi hastaları ziyaret eder ve sürec hakkında eğitim vererek hasta /ailesinin endişelerinin azaltılmasında yardımcı olur. İlgili kliniklere günlük vizitler yaparak, taburculuğu planlanan hastaların tanı/tedavisine göre  ve hastanın  bireysel ihtiyaçları doğrultusunda taburculuk eğitimini  verir ve sonrasında eğitimi değerlendirir. Hastaya bütüncül yaklaşarak hekim, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile işbirliği sağlar.

Hasta ve ailesine verilen eğitimler:

-Servis/oda tanıtımı,hasta güvenliği,hasta hakları ve sorumlulukları,

-Hastalık / tedavi süreci ve risk faktörleri,

-Sistemik hastalıkların yönetimi, 

-Ağrı yönetimi, 

-Enfeksiyonların  kontrolü ve hijyen (el hijyeni, banyo, duş, ağız bakımı v.b,

-Akılcı  ilaç kullanımı, sodyum warfarin tabletin (coumadin) güvenli kullanımı,

-Obezite,

-Sigaranın zararları/bırakma,

-Organ bağışı,       

-Ekipmanların güvenli kullanımı,

-Beslenme (kalp damar sağlığı için beslenme, diyabetik diyet, anne sütü,6.ayını dolduran pediatri hastalarında ek gıdalara başlama v.b),
-Pansuman/yara bakımı,

-Aktivite(hareket/mobilizasyon/pozisyon, egzersiz/kardiyakrehabilitasyon,solunum egzersizleri,işe dönüş, okula dönüş, seksüel aktivite,dini vecibelerini uygulama v.b),
-Kalp/damar ameliyatlarında ve kardiyolojik girişimsel işlemler öncesinde/sonrasında servis süreci,
-Kalp pili olan hastaların dikkat etmesi gerekenler,

-Çocuk hastalarda kalp hastalıklarında aşılama önerileri, hekim istemine göre ailelere  temel yaşam desteği eğitimi verilir.

Hastanemiz 2014 yılında sağlıklı kalpler oluşturmak amacıyla ilk Kalp Sağlığı Okulunu açarak İstanbul İl Sağlık müdürlüğü bünyesinde bulunan Hasta Okulu Projesine katılım sağlamıştır.

2014 -2018 yılları arasında 46 seminer yapılmış olup, 3881 hasta ve yakınına kalp sağlığı ile ilgili eğitimler verilmiştir.

Çocuk Hastalar İçin Kalp Pilleri Hakkında Eğitim Rehberi 2020.pdf

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Eğitim Rehberi (Aile Eğitimi) 2020.pdf

Çocuk Hastalar İçin Kalp Ameliyatı Sonrası Eğitim Rehberi 2020.pdf

Çocuk Hastalar İçin Anjiyografi Eğitim Rehberi 2020.pdf

Çocuk Hastalar İçin EPS ve Ablasyon Eğitim Rehberi 2020.pdf

Kalp Hastalığı Olan Çocuklar İçin Aşılama Önerileri 2020.pdf

Enfektif Endokardit Proflaksisi Broşürü 2020.pdf

Doğuştan Kap Hastalıkları ve Ameliyatları Hakkında Eğitim Rehberi 2020.pdf

Çocuklarda Uzun QT Sendromu Eğitim Rehberi 2020 A6.pdf

Anne Sütü ve Emzirme Eğitim Rehberi 2020.pdf

Yetişkin Hastalar İçin Kalp Ameliyatları Sonrası Eğitim Rehberi 2020.pdf

Hipertansiyon Hakkında Eğitim Rehberi 2020.pdf

Kardiyak Rehabilitasyon Bilgilendirme Broşürü 2020.pdf

Warfarin Sodyum Kullanan Hastalar İçin Eğitim Rehberi (Coumadin Tablet) A6.pdf

Yetişkin Hastalar İçin Kalp Pilleri Hakkında Eğitim Rehberi 2020.pdf

Yetişkin Hastalar İçin Periferik Atardamar Ameliyatları Sonrası Eğitim Rehberi 2020.pdf

Hasta, Ailesi İçin Eğitim ve Ziyaretçi Rehberi 2020.pdf

Anjiyo Rehberi.pdf

Kalp Damarlarına Stent Uygulanan Hastalar İçin Eğitim Rehberi.pdf

Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Hasta Eğitim Rehberi.pdf

Kalp Yetersizliği Eğitim Rehberi.pdf

Gestastasyonel Diyabet Rehberi.pdf

Diyabette Beslenme Rehberi.pdf

Tip 1 Diyabet Rehberi.pdf

Tip 2 Diyabet Rehberi.pdf

Bebek Dostu.pdf