T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Gelişim Birimi


Çocuk Gelişim Birimi Hizmetleri

Çocuk Gelişim Birimi, gebelik süresince öncelikle anne adayının bebekle sağlıklı iletişim ve bağ kurmasına, aile üyelerinin bebekli yaşama uyum sağlamasına, varsa kardeşlerin bebeğin doğumuna hazırlanmasında uygun tutumların oluşturulmasında rehberlik eder. Gelişimsel değerlendirme sonucuna göre riskli bebek/çocuk ve sağlam çocuk kapsamında izlenen çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel, davranışsal, eğitsel hedefler oluşturur. “Gelişim Geriliği” saptanmış çocuklara gelişim becerileri, uyku, yeme davranışı, ev ortamı ve iletişim becerilerini içeren ayrıntılı bir “erken müdahale programı” hazırlar, programı yürütür ya da yürütülme aşamalarını kontrol eder. Erken müdahale programı çocuğun gerektiğinde özel eğitim kurumuna başlatılma rehberliğini de içerir.

Çocuk Gelişim Uzmanımızdan Alınabilecek Hizmetler

  • Hastanemiz Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk KVC servislerinde yatarak tedavi gören çocukların gelişimsel değerlendirilmesi yapılmaktadır.
  •  Hastanemizde çocuk gelişim polikliniği olarak çocuk psikiyatri, çocuk nöroloji, çocuk kardiyoloji ve diğer polikliniklerden ve çeşitli çocuk servislerinden yönlendirilen hastaların gelişimsel değerlendirilmesi yapılmaktadır.
  • Çarşamba günlerinde hastanemize bağlı Küçükçekmece Semt Polikliniği’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran çocukların gelişimsel değerlendirilmesi yapılmaktadır.
  • 0-18 yaş arasındaki üstün ve özel yetenekli, özel öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizliği, dil ve konuşma gecikmesi, görme- işitme yetersizliği, ortopedik, nörolojik, genetik, metabolik, psikiyatrik hastalığı (dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışsal bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluğu) olan çocukların gelişimsel değerlendirilmesi yapılmaktadır.

  • Tedavi alan çocukların hastalık, tedavi ortamı ve/veya tedavi süreci ile ilgili hazırlayıcı, uyum sağlayıcı çalışmaları yürütür. Çocuk Gelişimci, muayene olacak ya da tedavi altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik “hastaneye hazırlayıcı eğitim” çalışmaları yapar. Yatarak tedavi alan çocukların hastane yaşantısına ilişkin kaygılarını azaltıcı ve duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar planlar, yürütür.
  • İlkokula başlamaya uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili değerlendirme yapılmaktadır.
  • Hastanemiz bünyesindeki kreşteki çocuklar bilişsel, dil, motor, davranışsal, sosyal ve duygusal alanları değerlendirmek için gelişimsel/psikometrik testler,  eğitsel ölçeklerle ve informal yöntemleri kullanarak değerlendirir. Değerlendirme sonucuna göre gelişim gecikmesi, riskli bebek/çocuk ve sağlam çocuk kapsamında izlenen çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel, davranışsal, eğitsel hedefler oluşturur.
  • Ailelere gebelikten itibaren çocuk gelişimi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Randevu için irtibat numaraları:

Merkez Hastane: 0212 692 20 00 (Dahili:1269)

Küçükçekmece Semt Polikliniği Çocuk Gelişim Birimi: 0212 471 80 00 (Dahili:150)             

Not: Küçükçekmece Semt Polikliniğinde sadece Çarşamba günleri görev yapmaktadır.