T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kardiyoloji Polikliniği


          
 Kalp ve  dolaşım sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisini kapsayan tıbbi bilim dalıdır. Anjio, stent, balon, kalp kapak hastalıklarının tedavisi, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği, yapısal kalp hastalıkları  vs. gibi koroner hastalıklar bu branş tarafından takip ve tedavi edilir.

Kliniğimizde uygulanan tanısal işlemler:

*Transtorasik Ekokardiyografi

*Transözefageal ekokardiyografi (TEE)

*Epikardiyal ekokardiyografi

*Üç boyutlu ekokardiyografi

*Kalp Kateterizasyonu ve anjiografi

*Elektrokardiyografi

*Holter EKG Monitorizasyonu

*Event Recorder (Olay Kaydedici)

*Efor (Egzersiz Stres ) Testi

*Aritmiler İçin İlaç Provakasyon Testleri

Kliniğimizde uygulanan tedavi amaçlı girişimler:

*Kalp kateterizasyonu ve anjiografi, koroner stent.

*Yapısal kalp hastalıklarının (Kalp kapak darlıkları, kalp delikleri) kapalı şekilde (ameliyatsız) onarımı.

*Kalp dışı damarların (Bacak, kol, boyun vs.) balon ve stentlenmesi.

*Aort hastalıklarının kapalı tamiri ( EVAR-TEVAR)

*Aritmiler İçin Tanısal ve Tedavisel Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon

*Kalıcı Kalp Pilleri (Pacemaker) ve Şok Veren Cihazlar (ICD = Implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör)