T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Dahiliye ( İç Hastalıkları ) Polikliniği


      dahiliye poliklinik.jpeg
  İç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur hastanın durumuna bakılarak bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir üst  branşa sevk edilir.Hekim gerekli gördüğü  taktirde hastalıklarla ilgili daha spesifik birimlere (Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji, Geriatri, İmmünoloji, Romatoloji gibi) yönlendirme yapabilir.Diyabet,Hipertansiyon,
Guatr, Mide Barsak hastalıkları, Kan hastalıkları, Böbrek  Hastalıkları gibi bir çok hastalıklar bu branş tarafından takip edilir.