T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Kardiyoloji Polikliniği


Pediatri kardioloji.jpgAnne karnından başlayarak erişkine kadar olan tüm bireylerin, doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıklarının tanısı ve tedavisini sağlayan tıbbi bilim dalıdır. Bölümümüzde çocuk kardiyolojisi ile ilgili tanısal işlemler ve girişimsel tedavi edici hizmetler verilmektedir. Ayrıca Çocuk Kalp cerrahisi ekibi tarafından cerrahi gerektirecek kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıklar tedavi edilmektedir.

Bölümümüde verilmekte olan hizmetler aşağıda ayrıntlı olarak verilmiştir.

 1. Kliniğimizde uygulanan tanısal işlemler:
  1. Transtorasik Ekokardiyografi
  2. Transözefageal ekokardiyografi (TEE)
  3. Epikardiyal ekokardiyografi
  4. Fetal ekokardiyografi
  5. Üç boyutlu ekokardiyografi
  6. Kalp Kateterizasyonu ve anjiografi
  7. Elektrokardiyografi
  8. Holter EKG Monitorizasyonu
  9. Event Recorder (Olay Kaydedici)
  10. Efor (Egzersiz Stres ) Testi
  11. Aritmiler İçin İlaç Provakasyon Testleri 
 2. Kliniğimizde uygulanan tedavi amaçlı girişimler:
  1. Kalp kateterizasyonu ve anjiografi
  2. Aritmiler İçin Tanısal ve Tedavisel Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon:
  3. Kalıcı Kalp Pilleri (Pacemaker) ve Şok Veren Cihazlar (ICD = Implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör):