T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Polikliniği


     Kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkların gerek medikal gerekse cerrahi tedavisini yapan bir tıp branşıdır.

Hastanemizde her türlü KBB muayeneleri yapılmakta, gerektiğinde endoskopik muayeneler , odiometrik testler uygulanmaktadır.İleri tetkiklerden tomografi ve MR tetkikleri, ulturason muayeneleri en kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Kulak temizlenmesi, kulak ve burundan yabancı cisim çıkartılması gibi ufak müdahaleler kliniğimiz tarafından yapılmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda hastalar başka bir kuruma operasyon için yönlendirilmektedir.