T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp


       Nükleer tıp; güvenli, ağrısız ve ucuz bir şekilde vücudun herhangi bir bölgesinin görüntülenmesini ve hastalıkların tedavisini sağlayan tıp branşıdır. Yalnız anatomik bilgiler veren tanısal radyolojiden farklı olarak nükleer tıp yöntemleri ile herhangi bir organın yapı ve fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunur. Genellikle hastalıklar diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde nükleer tıp yöntemleri ile tespit edilebilirler. Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. 

       Nükleer görüntüleme için çok küçük miktarda radyoaktif madde ve radyofarmasötik kullanılır. Farmasötikler vücuda verildiğinde özgül olarak herhangi bir organa, kemiğe veya dokuya bağlanan maddelerdir. Radyoaktif madde ile bağlandığında radyofarmasötik adını alır ve görüntülenmesini istediğimiz organa gidip bağlanır ve beraberindeki radyoaktivite sayesinde gamma ışınları yayarak o organın gamma veya PET kameraları ile görüntülenmesini sağlar. Bu kameralar bilgisayarlarla bağlantılıdır ve böylece vücudun görüntülenen bölümü hakkında veriler ve bilgiler elde edilir. Nükleer tıp uygulamaları ile vücudun aldığı radyasyon dozu radyolojik X-ışını tanı yöntemleri ile yaklaşık aynı seviyelerdedir.

       Hastanemiz dal hastanesi olduğundan departmanımızda başlıca yapılan çekim olan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi aşağıdaki amaçlarla uygulanır:

 • Koroner arter hastalığı tanısı
 • Bypass ameliyatının etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Kalp yetmezliği için yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Nakledilen kalbin değerlendirilmesi
 • Bypass veya anjiyoplasti için hastaların seçimi
 • Başka sebeplerle ameliyat olacak hastaların kardiak risk açısından değerlendirilmesi
 • Sağ kalp yetmezliği tanısı
 • Kemoterapinin kalbe zararlı olup olmadığının takibi
 • Şantların nicel olarak değerlendirilmesi
 • Enzim değişiklikleri olmadan önce enfarktüs tanısı ve yerinin tespiti
 • Koroner arter hastalığı tanısı
 • Bypass ameliyatının etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Kalp yetmezliği için yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Nakledilen kalbin değerlendirilmesi
 • Bypass ve anjioplasti için hastaların seçimi
 • Başka sebeplerle ameliyat olacak hastaların kardiyak risk değerlendirmesi
 • Sağ kalp yetmezliği tanısı
 • Kemoterapinin kalbe zararlı olup olmadığının takibi
 • Şantların nicel olarak değerlendirilmesi
 • Enzim değişiklikleri olmadan önce enfarktüs tanısı ve yerinin tespiti

  Nükleer tıp departmanımızda yapılan diğer çekimler:

 • Tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafileri
 • Kortikal böbrek sintigrafisi(DMSA)
 • Fonksiyonel böbrek sintigrafisi(DTPA/MAG3)
 • Kemik sintigrafisi, vb.

         Çekimler iki adet çift başlı GE marka(Discovery 630NM ve İnfinia) gama kamera ile aylık ortalama 1200 çekim yapılmaktadır. Bölümümüzde tedavi yapılmamaktadır.

  .

  Doktorlarımız:

 • Uzm.Dr. Deniz BALKÖSE
 • Uzm.Dr. Feride BÜYÜKKUTLU
 • Uzm.Dr. Özlem OCAKHANOĞLU
 • Nükleer tıp giriş.jpg
 • Enjeksiyon Odası.jpg
 • Nükleer Tıp Hasta Bekleme Salonu.jpg
 • Nükleer Tıp.jpg
 • Nükleer Tıp Giriş.jpg
 • Çekim Odası.jpg