T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji


S.B.Ü. İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ TANITIM YAZISI

 • Hastanemiz radyoloji bölümü Doppler ultrason (US) ünitesinde 3 adet Doppler US cihazı bulunmaktadır.
 • Hastanemiz radyoloji bölümünde yer alan Doppler US cihazları ile kol ve bacakların atardamar ve toplardamarları, boyun damarları ve karın bölgesi (aorta, böbrek, karaciğer, vb.) damarları incelenebilmektedir. Damarlardaki darlıkların, kapak yetmezliklerinin ve damar içi pıhtı oluşumlarının tanısı konulabilmektedir. Karın içi tüm organların, boyun bölgesinin (tiroid bezi, tükrük bezleri), memenin ve diğer vücut yapılarının yüzeyel US incelemeleri yapılabilmektedir.

  Radyoloji bölümü Doppler ultrason ünitesinde aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır:

 • Alt ekstremite arteriyel Doppler US
 • Alt ekstremite venöz Doppler US
 • Alt ekstremite perforan ven Doppler US
 • Üst ekstremite arteriyel Doppler US
 • Üst ekstremite venöz Doppler US
 • Karotid arter Doppler US
 • Vertebral arter Doppler US
 • Abdominal aorta Doppler US
 • Renal arter Doppler US
 • Portal ven Doppler US
 • İnferior vena kava Doppler US
 • İliyak arter Doppler US
 • İliyak ven Doppler US
 • Abdomen US
 • Hepatobiliyer US
 • Renal US
 • Üriner US
 • Pelvik US
 • Tiroid US
 • Boyun US
 • Toraks US
 • Meme US
 • Yüzeyel US

  • Hastanemiz radyoloji bölümü bilgisayarlı tomografi (BT) ünitesinde (640 kesitli) çok kesitli BT cihazı bulunmaktadır.
  • Hastanemiz radyoloji bölümünde yer alan en son teknolojiye sahip bir 320-dedektörlü (640-kesitli) BT cihazı ile kalbin damarları saniyenin üçte biri kadar bir zamanda taranmaktadır. Kalbin damarlarındaki darlıklar sanal (kansız) olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilmektedir. BT cihazı ile sadece kalbin damarlarının değil, beyin, boyun, göğüs, karın, kol ve bacak damarlarının sanal anjiyografi işlemleri saniyeler içerisinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Beyin, boyun, göğüs, karın, kol ve bacakların anjiyogarfi dışındaki tüm BT incelemeleri de yapılabilmektedir.

   Radyoloji bölümü BT ünitesinde aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır:

   • Koroner BT anjiyografi
   • Koroner kalsiyum skorlama BT
   • Torakal BT anjiyografi
   • Pulmoner BT anjiyografi
   • TAVİ BT anjiyografi
   • Abdominal BT anjiyografi
   • Renal BT anjiyografi
   • Alt ekstremite BT anjiyografi
   • Üst ekstremite BT anjiyografi
   • Karotis BT anjiyografi
   • Serebral BT anjiyografi
   • BT venografi
   • BT ürografi
   • Beyin BT
   • Boyun BT
   • Paranazal sinüs BT
   • Temporal kemik BT
   • Toraks BT
   • Abdomen BT
   • Ekstremite BT
   • Vertebra BT

  • Hastanemiz radyoloji bölümünde 1.5 Tesla gücünde manyetik rezonans (MR) görüntüleme cihazı bulunmaktadır.
  • Hastanemiz radyoloji bölümünde yer alan MR cihazı ile kalp, tüm damarlar, beyin, boyun, göğüs, karın, kol ve bacakların tüm MR incelemeleri yapılabilmektedir.

Radyoloji bölümü MR görüntüleme ünitesinde aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır:

 • Kardiyak MR
 • MR anjiyografi
 • Difüzyon MR
 • Perfüzyon MR
 • Beyin MR
 • Hipofiz MR
 • İç kulak MR
 • Boyun MR
 • Akciğer ve mediasten MR
 • Abdomen MR
 • Pelvik MR
 • MR kolanjiyografi
 • MR ürografi
 • Dinamik MR
 • Dirsek MR
 • Diz MR
 • Kalça MR
 • Omuz MR
 • El bileği MR
 • Ayak bileği MR
 • Ekstremite MR
 • Sakroiliyak eklem MR
 • Servikal spinal MR
 • Torakal spinal MR
 • Lumbosakral spinal MR
 • Meme MR
 • Yüz MR
 • Çene eklemi MR
 • IMG_0063.JPG
 • IMG_0027.JPG
 • IMG_0019.JPG
 • IMG_0049.JPG
 • IMG_0040.JPG