T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Biyokimya LaboratuvarıMehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma ve Eğitim Hastanesi İstanbul Avrupa yakasının kardiyoloji dalında 2008 yılında kurulmuş ilk dal hastanesidir. Üstün sağlık hizmetinin bir parçası olarak başta kamu sektörü olmak üzere öncü uygulamalarla ülkemizin tüm sağlık sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda hastalıkların tanısı, tedavisi ve takipte yol gösterici biyokimya testleri çalışılmaktadır. Kan, idrar, vücut sıvılarından biyokimyasal analizler profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı kendi içinde bölümlere ayrılarak hizmet vermektedir. Biyokimya, Hormon, Koagülasyon , Kardiyak Belirteçler, İdrar Biyokimyası testleri olmak üzere geniş bir test çeşitliliğine sahiptir.

Biyokimya bölümünde kan biyokimyasının analizleri yapılmaktadır. Kan şekeri ve şeker yükleme testleri, kan yağları, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, enzimler, elektrolitler bakılmaktadır. Hormon Bölümü’nde  tiroid hormonları, spesifik hormonlar, vitaminler çalışılmaktadır. Koagülasyon Bölümünde kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespitinde yer alan kapsamlı testler çalışılmaktadır. Kardiyak Belirteçler Bölümünde; kalp krizinde bakılan acil parametreler çalışılmaktadır. İdrar Biyokimyası, tam otomatik mikroskobik görüntüleme sistemine sahip otoanalizörde çalışılmaktadır.

Biyokimya laboratuvarımız hastalarına acil ve rutin laboratuvar hizmeti verirken, özellikle hızlı ve güvenilir sonuç üretmeyi hedef edinmiş olmanın gereklerini yerine getirerek haftanın 7 günü ve 24 saat çalışmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri CLSI kriterleri kullanılarak takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt dışında üye olunan merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçlar tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır. RİQAS, LABQUALITY gibi uluslar arası kalite kontrol kuruluşlarına üye olmakla birlikte, T.C.Sağlık Bakanlığı Dış Kalite Kontrol sistemi (DKD) tarafından da izlenmektedir.

Süreçler kalite yönetim sistemleri (ISO 15189, ISO 9001) doğrultusunda işletilmektedir. Biyokimya Laboratuvarı tanı, araştırma ve takiplerde kullanılan özel testler için referans laboratuvarlarla işbirliği yaparak, sunulan hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı başarmıştır.

  • Biyokimya laboratuvarı 3.jpg
  • Bİyokimya Laboratuvarı.jpg
  • Biyokimya laboratuvarı 2.jpg
  • Biyokimya Laboratuvarı Gİriş.jpg