T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı


BİRİMİN ADI

        SBÜ İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

AMAÇ VE HEDEF

        Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı bilimsel araştırmalar için ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli, uluslararası kalite kriterlerini karşılayan referans laboratuar hizmetlerini vermeyi hedefleyen bir laboratuvar olarak Mart 2008 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Verdiğimiz hizmetlerle amacımız etik ilkelerden asla ödün vermeden, alanında deneyimli, teknolojik gelişmeleri takip eden, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı ekibimiz ile, sektörde öncü uygulamalarla fark yaratan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gereken katkıyı yapmaktır.

Bu doğrultuda laboratuarımız CAP, RİQAS, LABQUALITY gibi kalite kontrol kuruluşlarına üye olmakla birlikte, T.C.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu UAMDS ( Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi, UK NEQAS CAESSAR (Central Asian and eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance) ve TULSA (Ulusal Tüberkülöz Laboratuvar Sürveyans Ağı) ağlarına dahil olmuş ve başarı göstermiştir.

Uzman hekimlerimiz: Uzm. Dr.Günay Göker, Uzm. Dr. Burçe Yalçın, Uzm. Dr.EnverAyık

Sunulan Hizmetler:Mikrobiyoloji laboratuvarında verilen hizmetler, hastalıkları önlemeye ve var olan hastalıkları teşhis ve takip etmeye yönelik her türlü hizmeti kapsar. Birimler ve uygulanan işlemler:

KÜLTÜR BİRİMİ

 • Kültür testleri
 • Bakteri identifikasyon testleri
 • Mantar identifikasyon testleri
 • Antibiyotik duyarlılık testleri
 •  Minimal İnhibisyon Konsatrasyon testleri
 • Antibiyotik direnç araştırmaları (Vankomisin direnci, GSBL doğrulama, Karbapenemaz CIM testi)
 • Direkt mikroskobik incelemeler
 • Boyalı preparat incelemeleri
 • Dışkı parazit incelemeleri
 • Hızlı boğaz/gaita antijen testleri

  SEROLOJİ /HEMATOLOJİ BİRİMİ

 • Spesifik Antijen testleri
 • Spesifik Antikor testleri
 • Tam kan sayım testi
 • Sedimentasyon testi

Laboratuvarımızın Fotoğrafları:

 • IMG_6396.JPG
 • IMG_6397.JPG
 • mikrobiyoloji.jpeg