T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Kalp Damar Cerrahisi
Erişkin Kalp cerrahisnde 24 saat tüm vakaların acil ve elektif şartalarda hizmet verilmektedir;

                

-Koroner arter bypass operasyonları,

-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri)

-Kalp içi kitlelerin çıkartılması (miksoma vb.)

-Minimal invazif kalp operasyonları (aort anevrizması ve diseksiyonları),

-Periferi karter hastalıklarında cerahi tedavi

-Karotis arter cerrahisi,

-Baş boyun ve üst ekstreite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik hastalıklarda cerrahi girişimler,

-Venöz Hastalıkların cerrahi tedavisi  (varis tedavisi,ablasyon işlemi)

-İnvazif rdaolojik girişimle rve kombine operasyonlar (sklere terapi)  
  • IMG_6946.JPG
  • IMG_6955.JPG
  • IMG_6935.JPG
  • b blok.jpg
  • Yeni Bnina Ameliyathane Odası.JPG
  • IMG_6962.JPG
  • a blok ameliyathane dr.jpg