T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Erişkin KardiyolojiBaşhekim Mehmet hoca-arif hoca anjio kapak.jpg 

Hastanemiz Kardiyoloji ünitesi toplam 121 yatak kapasitesi ve ayda ortalama on bin hastaya ulaşan poliklinik sayısına sahiptir.

Kliniğimizde iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu(3D) transtorasik,

transözefageal(TEE) ve stres ekokardîyografi, efor testi, ritim holtermonitorîzasyonu, eventrecorder, 24 saatlik ambulatuvar tansiyon takibi, kardîyak MR, BT anjiyografi ve nükleer kardiyolojik tetkikler (SPECT, MUGA gibi) sayesinde kalp ve damar hastalıklarının doğru ve erken tanısını sağla­yabilecek her türlü incelemeler yapılabilmekte dir.