T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Kardiyolojisi


         ÇOCUK KARDÎYOLOJÎ

Hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğinde kardiyolojik muayene, elktrokardiyografi, iki boyutlu ve üç boyutlu ekokardi- yografi, transözafageal ekokardiyografi, fetal ekokardi- yografi, 24 saatlik ritm holter, event recorder, efor testi hizmetleri sunulmaktadır. Haftanın dört gününde invaziv anjiyografi ve aritmi kateter laboratuvarlarında haftalık ortlama 25 hastaya kateter-anji- yografi işlemi yapılmaktadır. Çocuk hastalarda doğuştan kalp hastalıklarının tedavisi anjiografik yöntemlerle yapılabilmektedir, (areteriyal septal defekt kapatılması, ventiküler septal defekt kapatılması, patent duskus arteriyo- sus kapatılması, koarktasyon stenti yapılması, patent duktus arteriyosus stenti uygulaması vb.) ayrıca son yıllarda transkateter yolla (ameliyat olmadan) pulmoner kapak yerleştirilmesi işlemleri başarılı olarak uygulanmaktadır. Çocuk aritmi bölümümüzde ise yenidoğandan itibaren her yaşta ritm bozuklukları gerek medikal tedavi ile, gerekse endikasyon koyulan olgularda, 3D kompleks haritalama yöntemi kullanılarak radyofrekans ablasyon ya da kriyoab- lasyon tekniği ile tedavi edilebilmektedir.

Aynı zamanda pacemaker, intrakardiyak defirilatör (ICD) ve kardiyak resenkronize tedavi (CRT) uygulamaları ve takibi kliniğimizde yapılmaktadır.