T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

11/07/2018

Yapay Kalp Destek Cihazları (VAD)


Yapay kalp destek cihazı nedir?

Yapay kalp destek cihazları, son evre kalp yetersizliğindeki hastada kalbin kan pompalama görevini üstlenen, ileri teknoloji ürünü cihazlardır.

Yapay Kalp Destek sistemleri, kullanım ömürlerine göre 2 temel gruba ayrılabilir. Birkaç saat, gün veya hafta boyunca destek verebilen sistemler, kısa süreli kalp destek cihazları olarak gruplanabilirler.

Bu tür cihazlar, kısa sürede (birkaç gün veya hafta) iyileşmesi mümkün olan akut kalp yetmezliklerinde (örneğin virüs enfeksiyonuna bağlı yetmezlikler) veya ani kalp durması sonrası yapılan canlandırma (resüsitasyon) işleminde kullanılabilirler.

Dört veya altı haftadan daha uzun süreli destek yapılması gereken hastalarda ise uzun süreli kalp destek cihazları kullanılır. Yüksek teknoloji ürünü olan bu cihazlar, yıllar boyunca kullanılabilmektedir.

Yapay kalp destek cihazları hangi hastalar için uygundur?

Yapay kalp destek cihazları, ani (akut) veya zamanla gelişmiş (kronik) son evre kalp yetmezliğindeki hastalarda başlıca dört stratejiyle kullanılmaktadır:

  • Aniden kalp yetersizliği gelişen hastalarda, diğer organ fonksiyonlarında oluşacak bozulmanın önüne geçmek ve uzun süreli bir destek sistemi uygulayana kadar hastayı hayatta tutabilmek için "köprülemeye köprüleme" (kısa süreli kullanım)

  • Miyokardit (kalp kasının virüs gibi nedenlerden ötürü iltihaplanması) gibi aniden kalp yetmezliği oluşturan ama ilaç tedavisi sonucu tamamen iyileşen hastalarda, hastalığın şiddetli seyrettiği dönemde hastanın hayata tutulabilmesi için "iyileşmeye köprüleme" (kısa süreli kullanım)

  • Kalp nakli için bekleme listesinde olan, ancak kalp beklerken kalp yetmezliği ilerleyen hastalarda[“kalp nakline köprüleme” (uzun süreli kullanım)

  • Çeşitli sebeplerden (ileri yaş, ciddi böbrek, karaciğer hastalığı gibi) ötürü kalp nakli olamayacak durumda olan hastaların yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için hayat boyu kullanım amacıyla “hayat boyu destek” (uzun süreli kullanım) yapay kalp destek cihazları kullanılabilmektedir.